iPOS MRBOSS

iPOS MRBOSS

iPOS MRBOSS

Miễn phí lắp đặt và cấu hình hệ thống bán hàng iPOS MRBOSS

Dịch vụ miễn phí bao gồm các hạng mục sau:

  • Hỗ trợ khách hàng đăng ký internet, cấu hình wifi.
  • Lắp đặt mạng LAN cho máy bán hàng iPOS MRBOSS.
  • Cấu hình phần mềm hoàn thiện đưa vào sử dụng.
  • Hướng dẫn nhân viên sử dụng phần mềm IPOS MRBOSS đến khi thành thạo.
  • Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, hướn dẫn sử dụng cho nhân viên mới khi có thay đổi nhân sự.