phần mềm bán hàng

phần mềm bán hàng

phần mềm bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng ipos Mrboss

Phần mềm quản lý bán hàng ipos Mrboss

Phần mềm quản lý bán hàng ipos Mrboss

Giá: Liên hệ

Phần mềm quản lý bán hàng ipos Mrboss

Nhận ngay hệ thống bán hàng giá o đồng.

Thông tin dản phẩm:

Quản lý cửa hàng.

Quản lý thu chi.

Quản lý từ xa.

Quản lý khách hàng.

Quản lý chuỗi cửa hàng.

Quản lý kho (xuất, nhập, tồn).

Quản lý nhân viên.

Quản lý tiến độ cửa hàng.

Quản lý đơn hàng.

Dữ liệu lưu trữ online.

Xem thêm